Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Ponuka služieb

V rámci botanickej záhrady Vám ponúkame nasledovné služby:


V prípade záujmu nás  kontaktujte na maros.sirotiak@stuba.sk


    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU