Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Náučné chodníky
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU