Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Podporili nás

 

Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí finančne, materiálne, ale hlavne mnohými hodinami dobrovoľnckych prác realizačne umožnili obnovu areálu bývalej botanickej záhrady v Trnave. Z kľúčových hráčov, ktorí prispeli k obnove botanickej záhrady možno uviesť:

MTF STU: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prof. Karol Balog, PhD., doc. Ing. Kristína Geruová, PhD., doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD., Ing. Anna Michalíková, CSc. a RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.


Mesto Trnava: Ing. Štefan Bošnák, Ing. Jozef  Pobiecky, Eduard Čechovič, Ing. Dana Galková, Ing. Jarmila Garaiová


OZ UMBRA – Únia pre Manažment Biotopov a Re – Aktivity:  poskytnutie know-how a techniky pre realizáciu revitalizačných aktivít. Príprava a realizácia projektov.


Záhradníctvo HADZIMA - bezplatné zapožičanie náradia a techniky, odvoz časti biomasy. 20 % zľava na nákup drevín


A.S.A - bezplatné drvenie konárov a jeho odvoz na mestské kompostovisko. Poskytnutie kontajneru na odvoz odpadu.


Ekofest – výťažok na výsadbu stromov v botanickej záhrade.


Projekty:

Ekopolis - rok 2011 projekt „Obnova zelene bývalej Botanickej záhrady v Trnave“; rok 2011 projekt „Dosadba botanicky významných drevín v areáli bývalej Botanickej záhrady v Trnave.“


Environmentálny fond – rok 2008 projekt „Botanická záhrada ako nástroj pre zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov”


Nadácia Holcim (Slovensko a.s.) – rok 2011 projekt „Sadenie zaujímavých stromov v bývalej Botanickej záhrade v Trnave - Holcim Alej“


Nadácia SLSP – rok 2011 projekt „Maľované ploty.“; 2012 projekt  „Maľované ploty II.“


Nadácia SPP – rok 2012 projekt „Revitalizácia bývalej Botanickej záhrady v Trnave“


Nadácia Trnava Trnavčanom – rok 2006 projekt: „Revitalizácia arboréta MtF STU v Trnave.“; rok 2007 projekt: „Podpora revitalizácie bývalej botanickej záhrady”; rok 2008 projekt „Propagácia a obnova bývalej Botanickej záhrady v Trnave“


Zelený projekt MŽP - rok 2009 projekt „Podpora dobrovoľníckych aktivít pri postupnej revitalizácii areálu bývalej botanickej záhrady v Trnave

    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU