Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Perspektívy

V tejto časti sú uvedené perspektívy ďalšieho rozvoja areálu bývalej Botanickej záhrady v Trnave v strednodobom až dlhodobom kontexte. Ak nám viete akýmkoľvek spôsobom pomôcť v ich realizácii, kontaktujte nás, prosím. maros.sirotiak@stuba.sk

Obnova vodného hospodárstva záhrady

Budova skleníka a hospodárske zázemie

Energetická samostatnosť areálu bývalej botanickej záhrady

Výsadba a presadba drevín

Budovanie špecifických ukážkových ekosystémov

Podpora hniezdnych príležitostí avifauny v záhrade

Podpora vybraných druhov hmyzu budovaním tzv. hmyzích hotelov


    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU