Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Na stiahnutie

Botanická záhrada


Kategória neobsahuje súbory.

_______________

Revitalizácia bývalej Botanickej záhrady

_______________

Ako podporiť naše aktivity


Kategória neobsahuje súbory.

_______________
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU