Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Odkazy

Arboréta a botanické záhrady na Slovensku

- Arborétum Mlyňany von(Arborétum sa nachádza medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou, južne od Zlatých Moraviec. Jeho rozloha je 67 ha a nachádza sa tu vyše 2 300 druhov rastlín z viacerých kútov našej planéty, najmä z východnej Ázie, Kórey a Severnej Ameriky. Arborétum bolo založené koncom 19. storočia milovníkom prírody Dr. Štefanom Ambrózy-Migazzim. Podarilo sa mu tu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky. Arborétum v súčasnosti patrí Slovenskej akadémii vied. K najvzácnejším exemplárom patrí 35-metrový sekvojovec mamutí a zimokvet včasný, ktorý kvitne už v januári. Unikátom sú mnohé ázijské dreviny, ktoré sa okrem Ázie a tohto miesta inde nevyskytujú. Arborétum je jedinečným parkom v celosvetovom meradle, pretože takáto zbierka v obdobných klimatických podmienkach inde neexistuje. Najvhodnejšími mesiacmi na návštevu chránenej záhrady sú máj a jún, práve vtedy kvitnú najkrajšie exempláre rastlín. )
- Arborétum Borová Hora von(Arborétum sa nachádza v povodí stredného Hrona, asi 3 km od centra Zvolena a je vedecko - pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene. Arborétum sa buduje od roku 1965 a má rozlohu takmer 50 ha. Je tu sústredených viac ako 450 druhov drevín a ich 1100 foriem v počte viac ako 20 tisíc jedincov. Zaujímavá a veľmi cenná je zbierka ruží reprezentovaná viac ako 600 odrodami v počte takmer 4 000 kríkov s cieľom archivovať odrody ruží, ktoré boli vyšľachtené na území bývalého Rakúsko - Uhorska, Česka a Slovenska, ale aj ďalšie odolné odrody z iných krajín. Návštevníkov upúta aj zbierka 660 druhov kaktusov najmä z Mexika, Južnej Ameriky a rôznych sukulentov, ktorá je umiestnená v skleníku. Vzhľadom na mimoriadne vysokú hodnotu sústredených zbierok bolo Arborétum Borová hora v roku 1981 vyhlásené za chránený areál.)
- Arborétum Kysihýbel von(Arborétum, nazývané aj Feistmantelova záhrada, sa nachádza asi jeden kilometer od sídliska Drieňová, smerom na Banský Studenec. Založil ho v roku 1900 asistent na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici J. Tužoň na ploche 7,73 ha. Na tejto ploche bolo vysadených 282 druhov drevín severnej pologule, hlavne zo Severnej Ameriky. Za chránený areál bolo arborétum vyhlásené v roku 1950 s novelizáciou v roku 1986. Arborétum slúži najmä na štúdium aklimatizácie cudzokrajných drevín. K najcennejším druhom patrí korkovník amazónsky, breza papierovitá, cyprušteky, duglaska a sekvojovce. Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom a po dohode s Národným lesníckym centrom - Lesníckym výskumným ústavom vo Zvolene - Strediskom lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica )
- Botanická záhrada v Bratislave von(Botanická záhrada bola založená v roku 1942. Na rozlohe 5,5 ha sa nachádzajú zbierky stálozelených aj opadavých drevín, trvaliek, letničiek, cibuľovín, vresovištných rastlín, azaliek a rododendronov, skalničiek, zimuvzdorných a mrazuvzdorných kaktusov. Skleníky ponúkajú tropické a subtropicé hospodárske rastliny, zbierku kaktusov a sukulentov, orchideí, bromélií a tilandsií, fikusov a papradí, paliem, cykasov, araukárií, austrálsku flóru a tropické okrasné rastliny. Pri BZ pôsobia kluby skalničkárov a kaktusárov. Adresa: Botanická 3, 84104 Bratislava)
- Botanická záhrada v Banskej Štiavnici von(Hlavnou zložkou záhrady sú dreviny pochádzajúce zo šiestich floristických oblastí: eurosibírskej, čínsko-japonskej, západo-ázijskej, stredoázijskej, mediteránnej atlantickej severoamerickej a pacifickej severoamerickej. Jednou z najvýznamnejších drevín záhrady je sekvojovec mamutí, pričom je tu aj jeho najvyššie položená lokalita na území Slovenska , veľmi cenné rodiace jedince cédra atlaského a libanonského, pričom najmä céder libanonský je považovaný za najmohutnejší exemplár svojho druhu, rastúci v našich parkoch a záhradách. Pozornosť si zaslúžia aj dreviny menej časté v našich dendráriách ako napríklad zelkova hrabolistá, cezmína ostrolistá, jelša lepkavá pyramidálna a iné. Druhové zloženie botanickej záhrady predstavuje bohatú zbierku drevín z rôznych kontinentov a neustále sa doplňuje. Adresa: Akademická 16 , 96901 Banská Štiavnica)
- Botanická záhrada v Nitre von(Botanická záhrada bola založená v roku 1982 ako súčasť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Najbohatšie zbierky sa nachádzajú v troch skleníkoch, kde je sústredených 2000 botanických druhov a 3000 orchideí pochádzajúcich zo všetkých tropických oblastí sveta. Celkovo botanická záhrada vlastní 6400 druhov tropických rastlín. Svojimi bohatými zbierkami poľnohospodársky dôležitých úžitkových rastlín a demonštrovaním technológií ich pestovania, ochrany, využitia až po hodnotenie kvality produkcie je jedinečná na Slovensku a blízkom okolí. Adresa: Trieda A.Hlinku 2, 94901 Nitra.
Otváracie hodiny: 7.30 – 15.30 hod. )
- Botanická záhrada v Košiciach von(Botanická záhrada je rozlohou najväčšou na Slovensku (30 ha) a má aj najväčšie palmárium. Spolu sa tu nachádza takmer 4000 rastlinných druhov, čím sa radí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Vzácna je najmä zbierka zhruba 1200 kaktusov a sukulentov. Adresa: Mánesova 23, Košice – mestská časť sever. Otváracie hodiny: 9.00 – 15.00 hod.)

_______________

Slovenská technická univerzita v Bratislave

- ÚBEI von(Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva - kontakty)

_______________
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU