Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Kontakty


Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave


Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49,
917 24 Trnava    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU