Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU