Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Ako podporiť naše aktivity

Finančne:

 Technicky:

 Realizačne

 

Za akúkoľvek realizovanú podporu našich aktivít vopred ďakujeme. Kontaktujte nás, prosím. maros.sirotiak@stuba.sk
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU